Ansvarlighed starter i fantasien

April 11, 2024
Lederskab, strategi, branding

Skrevet af Asbjørn Riis-Søndergaard

Der er skrevet og sagt meget om bæredygtighed de seneste år. Det er et af de begreber, der potentielt kan bruges om stort set alt, og som grundlæggende betyder, at noget kan opretholde sig selv.

Forskellige aktører giver deres bud på hvordan begrebet skal bruges. Med udgangspunkt i videnskaben har vi fået Science Based Targets (SbT) og GHG-protokol, risikoframeworket ESG. EU har udviklet en taxonomi som led i 2050-planen, European Green Deal. Taxonomien danner grundlag for de måleenheder, der ligger i ESRS og dermed i CSRD.

Ja, det er lidt forvirrende. I Agenda Cph arbejder vi selvfølgelig også ud fra EU-taxonomien, når vi rådgiver i ansvarlig branding og strategisk forretningsudvikling.

Men når vi arbejder med trivsel, personlig udvikling og lederudvikling, som er en forudsætning for det gode strategiarbejde, går vi dog lidt mere filosofisk til værks.

Her handler bæredygtighed bl.a. om at skabe rum til at kunne se og høre verden i nuanceret dybde. Det handler om, at opnå indre ro, overskud og balance, til overhovedet at kunne opfange og forstå de normforskydninger og forandringer, verden pågår hele tiden. Det handler om visdom, nærvær og dømmekraft, der kan bruges til at tage ansvar for vores samfund og den verden, vi og vores virksomheder befinder sig i.

Ansvarlighed starter i fantasien, skrev den irske forfatter William Butler Yeats

Der er, i vores optik, nogle personlige egenskaber, man som menneske kan træne og bruge meget mere aktivt i ledelse. Her er et bud på fem temaer som kendetegner den gode leder:

1. Fantasi

Ansvarlighed starter i fantasien, skrev den irske forfatter William Butler Yeats (1865-1939). En god fantasi gør dig i stand til at forestille dig potentielle konsekvenser af uetiske forretningsgange, usunde arbejdskulturer, miljøforurening og overforbrug. Den styrker din indlevelsesevne, så du bedre kan sætte dig ind i, hvordan andre omkring dig har det, samt hvad de har brug for, for at regulere deres følelser på en sund måde. En levende fantasi kan bl.a. trænes ved at læse skønlitterære bøger og poesi.

2. Tankefuldhed

Der er mange, der taler om, at ledere skal kunne vise sårbarhed, være fejlbarlig, ærlig og følsom. En anden måde at tale om det på er, at ledere skal prioritere tid til omtanke. Omtanke er en samlende betegnelse for det at være et tænksomt væsen, der er hensynsfuld, opmærksom, betænksom og eftertænksom. Man tager lederskabet på sig og udviser handlekraft, men reflekterer samtidig over, hvordan ens egen adfærd påvirker andre. Omtankens kraft er at være positiv, at tale folk op, udvise tillid og øge andres selvværdsfølelse, uden yderlige bagtanke. Ved at udvise opmærksom omtanke sætter man et positivt aftryk på sin omverden, og det får medarbejdere, kollegaer og andre til at gå opløftet fra møderne og glæde sig til at komme på arbejde igen.

3. Samtalemestring

Nogle gange føles det, som om vores samfund er bygget op omkring konflikter, sensationer og kollektive monologer. Alle taler deres partikulære sag og interesser og ingen lytter. Den gode leder mestrer det at facilitere en god samtale, hvor målet er at blive klogere og mere oplyst. Den gode samtale kræver to eller flere aktører, der har fokus på det fælles bedste, den almene relevans og det universelle i det partikulære. Som leder kan man med fordel skelne til Platon og den sokratiske dialog, hvis man vil være bedre til at lytte, være nysgerrig og give andre mulighed for at komme opløftet og lettet ud af en samtale.

4. Dømmekraft

God dømmekraft er en af filosofiens kernediscipliner. Det handler om dyderne, om at få erfaring med etisk pejling, at kende sig selv og sine værdier og om at vide, hvornår beslutningen er moden nok til at blive truffet. Dømmekraften er en hybrid mellem intuition og rationale. Det er en evne til at mærke rummet, time handlinger, og vurdere hvad der er mest hensigtsmæssigt i givne situationer. Den bæredygtige leder har en god dømmekraft, der er lige dele seismografisk omverdens analyse, empati, og almen sund fornuft.

5. Drømmelyst

Hvor dømmekraften er en social størrelse, er drømmelyst nærmere beslægtet med fantasien. Det er evnen til at kunne forestille sig løsninger, scenarier, og visioner for fremtiden. Det er evnen til at kunne perspektivere emner, projekter, og holdninger. Det er evnen til at inspirere andre til forandring og personlig udvikling. Det er forståelsen for kultur og branding, betyder for virksomhedens udvikling. Det er evnen til at tage styringen på skibet og sætte sejlet efter en klar destination. Hvilken forandring vil vi gerne se i verden, og hvordan kan vi bidrage til det større fælles formål? Drømmelyst er evnen til at skabe interesse og opmærksom omkring en mission, og lave malende beskrivelser af den større vision. Når den lederegenskab bruges rigtigt, kan den skabe en kultur fuld af mening, og dedikerede medarbejdere.

Listen er udtømmelig, så disse bud er blot nogle af de temaer, som et godt lederskab også handler om. Det er i hvertfald vores tilgang, at man nogle gange kan blive en bedre leder af, at læse skønlitteratur eller øve sig i den sokratiske dialogform, end ved at tage en lang forretningsuddannelse.

Er du nysgerrig på at lære om denne tilgang til lederudvikling, så skriv gerne til mig på asbjorn@agendacopenhagen.com.

Jeg holder både oplæg om emnet og tilbyder personlig rådgivning.

Ready to grow?
We bring expertise, network and knowledge to create top performance PR-results.
start the Conversation